Proposta de resolución premios extraordinario fin de carreira 2015-2016