Oferta enxeñeiro/a industrial ou naval na empresa Extrugasa