Oferta de prácticas en PROYFE

PRÁCTICAS EN PROYFE

Búscanse alumnos/as que acabasen os seus estudos ou estean a piques de acabalos das titulacións de Grao de Tecnoloxía Industrial ou Máster en Enxeñería Industrial para realizar unhas prácticas na empresa PROYFE (Narón).
Xornada a tempo completo.
Incorporación inmediata.

As persoas interesadas deben enviar o curriculum canto antes a almudena@udc.es indicando no asunto "Beca PROYFE"