Oferta de prácticas en SIEMENS (beca START)

Os/as interesados/as deberán enviar o seu currículum ao seguinte enderezo de correo electrónico:

jlezcano@fue.es