Oferta de prácticas no Instituto Tecnolóxico de Galicia

PRÁCTICAS EXTERNAS NO INSTITUTO TECNOLÓXICO DE GALICIA


OFRÉCESE
Integración en equipo de traballo multidisciplinar participando no desenvolvemento de proxectos nas seguintes temáticas:
  -Auditorías enerxéticas en sector terciario e industrial
  -Optimización enerxética de procesos industriais
  -Redeseño de instalacións enerxéticas: climatización, iluminación, aire comprimido, frio industrial, motores, bombas, caldeiras etc.

REQUISITOS
-Informática:
-Ms Office: dominio
-Valorable dispoñer de coñecementos ou formación acreditada dalgunha das seguintes temáticas:
-Auditorías enerxéticas
-Deseño de instalacións enerxéticas
-Autómatas programables
-Toma de datos en planta

PERFIL

-Excelente capacidade de comunicación verbal e escrita
-Proactividade
-Alto grao de implicación coas tarefas asignadas


As persoas interesadas que envíen o curriculum a Almudena Filgueira (almudena@udc.es) poñendo no asunto "Becas ITG 2016" antes do venres 03 de xuño.