Aulas

A escola dispón de 18 aulas todas dotadas con pantalla e proxector de vídeo:

Edificio

Aula

Situación

Plazas

Principal

1

Andar baixo

75

Principal

2

Andar baixo

75

Principal

3

Andar baixo

75

Principal

11

Andar 1ª

78

Principal

12

Andar 1ª

100

Principal

13

Andar 1ª

109

Principal

14

Andar 1ª

108

Principal

15

Andar 1ª

153

Principal

16

Andar 1ª

39

Principal

17

Andar 1ª

39

Principal

18

Andar 1ª

36

Principal

21

Andar 2ª

49

Principal

22

Andar 2ª

72

Principal

23

Andar 2ª

54

Principal

24

Andar 2ª

40

Principal

25

Andar 2ª

36

Principal

26

Andar 2ª

60

Principal

27

Andar 2ª

46

 

A escola dispón de 3 aulas de informática e 1 aula net desde as que se ten acceso ao software específico adquirido polo centro:

Edificio

Aula

Situación

Ordenadores

Principal

Aula de Informática 1 (101)

Andar 2ª

32

Principal

Aula de Informática 3 (103)

Andar 2ª

50

Talleres

Aula de Proxectos (104)

Andar 2ª

20

Principal

Aula Net

Andar 2ª

18

 

Existen 5 aulas de seminario para traballo con grupos reducidos e docencia de postgrao:

Edificio

Aula

Situación

Plazas

Ordenadores

Principal

S.1

Andar 1ª

16

10

Principal

S.2

Andar 1ª

16

10

Principal

S.3

Andar 2ª

12

 

Talleres

S.T.1

Andar 1ª

16

 

Talleres

S.T.2

Andar 1ª

16

 

Talleres

S.T.3

Andar 1ª

24

Aula Dinámica