Sistema de votación interactiva

A EPS dispón dun sistema de votación interactiva "Turning Point" composto por:antena y mando Turning Point

  • 1 Receptor de raio frecuencia
  • 20 Tarxetas de resposta con pantalla LCD
  • 1 maleta para o transporte

A maleta co receptor e os 20 mandos encóntrase na conserxaría do centro

O software para utilizar o sistema "Turning Point" encóntrase instalado nos ordenadores portátiles a disposición dos profesores en conserxaríalogo Turning Point

Este software tamén pode instalarse no ordenador persoal descargándoo da páxina web (a clave de activación está dispoñible en dirección):
http://www.turningtechnologies.com/responsesystemsupport/downloads

Pode acceder a diferente información así como titoriáis en vídeo dende a páxina web seguinte:
http://www.turningtechnologies.com/training-support/new-turningpoint-training

O documento coa "Quick Start Guide" pode descargarse dende este enlace