Pizarras dixitais interactivas

A EPS dispón de 4 pizarras dixitais interactivas "SMART Board"

As pizarras están instaladas nas aulas 16, 17, 18, Aulas de Informática III e na de Postgrao

O software para utilizalas "SMART Board Notebook" encóntrase instalado nos ordenadores portátiles a disposición dos profesores en conserxaría.SMART Board Notebook

Este software tamén pode instalarse no ordenador persoal descargándoo da páxina web (a clave de activación está dispoñible en dirección):
http://smarttech.com/es/Solutions/Education+Solutions/Products+for+education/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software

Dende esta páxina web pódese acceder a diferente información así como titoriáis en vídeo.

O documento coa "Guía de aprendizaje" pode descargarse dende este enlace