Planos antigos

Os planos de estudo organizados no sistema de antigo (1º, 2º e 3º ciclo) están a ser substituídos polos do EEES.

Actualmente se encontran en extinción os títulos de ciclo longo:

O proceso de extinción destes planos de estudo se resume na táboa seguinte:

Ano académico Materias con docencia Materias con avaliación
2009-2010 1º, 2º, 3º, 4º, 5º 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
2010-2011 2º, 3º, 4º, 5º 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
2011-2012 3º, 4º, 5º 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
2012-2013 4º, 5º 1º, 2º, 3º, 4º, 5º
2013-2014 2º, 3º, 4º, 5º
2014-2015 - 3º (optativas 1º ciclo), 4º, 5º
2015-2016 - 4º, 5º
2016-2017 - 5º (optativas 2º ciclo)
2017-2018 - Proxecto Fin de Carreira

 

A posibilidade de uso da convocatoria da Resolución Reitoral de 27/09/2012 (pola que se regula a derradeira convocatoria daquelas materias que non teñan dereito a exame, por seren de cursos totalmente extinguidos) para calquera materia de calquera curso do título, finalizará no ano académico 2016-2017