Oferta de prácticas en NARONTEC

A empresa NARONTEC busca enxeñeiros para a realización de prácticas externas nos meses de verán (xullo-agosto).

O obxecto das prácticas sería colaborar en proxectos técnicos, como apoio na oficina técnica.

Valórase especialmente a formación en electrónica e electricidade.

Os interesados poden poñerse en contacto no teléfono 881 942 975 ou no email narontec@narontec.es