Oferta de prácticas en Navantia

Precísase unha persoa para realizar as prácticas en Navantia-Ferrol.

Poden optar a elas o alumnado de calquera titulación da EPS, aínda que valorarase preferentemente ser alumno/a de Mestado e, especialmente, de Enxeñaría Industrial.

Os interesados poden enviar o seu CV a direc_eps@udc.es. O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 28/03/2017.