Oferta para investigadores en formación no CITIC-UDC

O Centro de Investigación en Tecnoloxías da  Información e as Comunicacións da UDC - CITIC, dentro da axuda recibida como Centro Singular por parte da Xunta de Galicia, convocou, con data do 20 de febreiro, 8 plazas dirixidas a INVESTIGADORES EN FORMACIÓN. As bases completas están disponibles aquí:


* https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/000261
* http://citic-research.org/trabajo/listar.htm


Entre os requisitos específicos , inclúese estar matriculado nun programa de doutoramento do Sistema Universitario de Galicia.

As líneas de investigación das que é responsable o grupo MODES son a 21 e a  22 da lista; cada candidatura debe ir referida a un máximo de tres líneas de investigación, ordeadas por prioridade.

As bases da convocatoria poden consultarse en castellano e inglés nos enlaces. Neles tamén pode atoparse o formulario de candidatura, que debe remitirse por correo electrónico xunto coa documentación requirida.