Oferta en empresa de enxeñaría

Empresa de enxeñaría busca persoa de último curso do grao.

O perfil desexado é o de unha persoa traballadora e extrovertida, relacionada coas tecnoloxías enerxéticas (para traballar en auditorías enerxéticas e solucións enerxéticas para a industria) e construcción industrial.

Valórase preferiblemente a residencia na Coruña ou cercanías.

Ofrécese contrato en prácticas remunerado, con posibilidade de quedarse na empresa en función dos resultados.

A persoa seleccionada podería facer o seu traballo fin de carreira sobre aspectos de traballo na empresa.

 

Os interesados deben enviar o seu CV a Martín Blanco Calviño (exalumno de la EPS; mblancocalvino@eptisa.com).