Oferta de prácticas no sector naval na empresa ACOPAFI