Oferta de prácticas en IDOM

OFERTA PRÁCTICAS IDOM

Necesítanse alumnos/as das titulacións que se cursan na EPS para realizar prácticas na empresa IDOM.
As persoas interesadas poden enviar o curriculum a almudena@udc.es indicando no asunto “prácticas IDOM”.