Oferta de prácticas en sector naval

OFERTA PRÁCTICAS EMPRESA

Búscanse alumnos ou exalumnos para incorporación en prácticas con posibilidade de incorporación real en persoal a finalizar o período.


Requisitos
- Enxeñeiro superior naval
- Residencia: Ferrol ou arredores
- Nivel avanzado inglés
- Nivel avanzado en programas informáticos de deseño (Foran, Autocad, Solid)
- Capacidade técnica para aprobación e interpretación planos
- Habilidades comerciais
- Permiso conducir B
- Dispoñibilidade para viaxar

Funcións a desenvolver
- Traballos oficina técnica
- Calculo e deseño equipos, tubaxe, esquemas
- Planificación traballos
- Análises requisitos cliente


As persoas interesadas poden enviar o curriculum a almudena@udc.es antes do día 03 de maio poñendo no asunto "prácticas empresa naval 2016".