Oferta de traballo Enxeñaría Naval

OFERTA DE TRABALLO ENXEÑERÍA NAVAL

Requisitos
- Enxeñeiro superior naval (junior)
- Residencia: Ferrol ou arredores
- Idade desexada: 25-30 anos
- Nivel avanzado inglés
- Nivel avanzado en programas informáticos de deseño (Foran, Autocad, Solid)
- Capacidade técnica para aprobación e interpretación planos
- Habilidades comerciais
- Permiso conducir B
- Dispoñibilidade para viaxar

Funcións a desenvolver
- Traballos oficina técnica
- Calculo e deseño equipos, tubaxe, esquemas
- Planificación traballos
- Análises requisitos cliente

 

Os interesados deberán enviar o currículum ao enderezo electrónico vicente.diaz.casas@udc.es