Oferta de prácticas na empresa NAVALCO (A Coruña)

OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS NAVALCO


Búscase alumno/a para realizar prácticas na empresa NAVALCO situada na Coruña.
Preferiblemente estudantes da rama de propulsión e servizos do buque tanto para taller como para oficina. Neste segundo caso o/o candidato/para deberá ter un alto coñecemento de inglés.

As persoas interesadas poden enviar o curriculum antes do venres día 19 de febreiro á dirección almudena@udc.es
poñendo no asunto "Beca NAVALCO".


Almudena Filgueira Vizoso