Oferta de prácticas externas WIT Metal

OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS EN WITMETAL

Búscase alumno/a con poucas materias para finalizar os seus estudos ou pendente do TFG para realizar prácticas externas co seguinte perfil:


- Nivel de inglés alto-medio
- Don de xentes
- Perfil preferentemente mecánico
- Manexo do pack ofimático
- Manexo dalgún programa de deseño

A persoa que realice estas prácticas terá a opción de poder realizar o TFG na empresa.


As persoas interesadas poden enviar o curriculum antes do xoves día 31 á dirección almudena@udc.es poñendo no asunto Contrato WITMETAL

Almudena Filgueira Vizoso