Oferta de prácticas / traballo en PROYFE

OFERTA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA PROYFE

Búscanse alumnos/as ou exalumnos/as para facer prácticas na empresa PROYFE.

Aqueles interesados/as poden enviar o curriculum ao enderezo almudena@udc.es, indicando no asunto "Becas PROYFE" antes do luns 9 de novembro.