Oferta de emprego na Fundación EDP

A Fundación EDP enviou a Emprego UDC unha oferta de prácticas extracurriculares remuneradas para estudantes da área de Enxeñaría ou Economía.

Os datos da oferta son os seguintes:

. Xornada de prácticas: 4 horas/día
. Lugar de prácticas: A Coruña
. Axuda económica: 361 €/mes con alta na SS.
. Datas previstas de inicio e remate: do 20/10/2015 ao 20/04/2016.
. Correo electrónico da empresa para envío de CV: andresfdez@edpenergia.es

A oferta está publicada en:


https://www.facebook.com/Emprego-UDC-610846262289746/timeline/
https://twitter.com/empregoudc