Bolsa para enxeñeiros industrais en Mecánica en ALCOA

BOLSA NO DEPARTAMENTO DE FUNDICIÓN DE ALCOA

 

Bolsa PBF para titulados universitarios (requisitos):

• Menor de 31 anos
• Licenciado/Diplomado do Sistema Público Galego
• Finalización licenciatura/diplomatura en 3 últimos anos
• Anotados no Servizo Público de Empleo de Galicia
• Non ter traballado profesionalmente
• Mínimo 3 meses, prorrogables a 1 ano
• Incorporación inmediata
• Xornada completa: 605 €
• As actividades do bolseiro serán formativas, en ningún suposto poderá ostentar a condición de responsable das mesmas, estando en todo momento supervisado e controlado polo seu tutor.
• Real Decreto 1493/2011

Perfil solicitado:
• Enxeñeiro industrial superior especialidade mecánica
• Alto nivel de inglés
• Autocad /solid work
• Preferible, Mestrado en Prevención de Riscos Laborais
 


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000