Oferta de prácticas para enxeñeiros industrais en ENTREPINARES (Villalba)