Oferta de prácticas en PECOFACET Ibérica

OFERTA DE PRÁCTICAS

 

Dende PECOFACET Ibérica indícanos que se abriu unha oferta de prácticas dentro do seu departamento de CALIDADE.

 

A oferta está publicada no portal "Emplea" da FUAC, onde se detallan todas as condicións ( http://www.fundacion.udc.es/emplea/ )

 

A dita oferta será pechada no propio portal o próximo domingo coa primeira preselección de candidatos.