Oferta de prácticas no Centro de Investigacións Tecnolóxicas