Oferta de prácticas para enxeñeiro en Blascar, S.L.U.