Oferta Prácticas Externas / Traballo Fin de Grao - Mestrado

OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS/TRABALLO FIN DE GRAO-MÁSTER

Búscase alumno/a para realizar conxuntamente o Traballo Fin de Grao ou o Traballo Fin de Máster nunha empresa na Coruña.

O resumo do proxecto é o que aparece a continuación:

Aplicación do cálculo por elementos finitos ao deseño de faldróns inferiores para a estanquidade de fornos de soleira móbil industriais.
Tarefas/obxectivos:
1. Estado da arte e principais técnicas de absorción de dilatacións térmicas adoptadas na industria.
2. Aplicación de técnicas de cálculo por elementos finitos e transferencia de calor para a obtención da distribución de temperaturas nos faldróns dos fornos de soleira móbil de gas natural. Verificación mediante toma de datos en planta.
3. Aplicación do cálculo por elementos finitos e os principios da mecánica clásica para o estudo dos fallos e a formulación das melloras no deseño e materiais.
4. Aplicación dos coñecementos do alumno nas áreas de transferencia de calor, ciencia dos materiais, deseño asistido por ordenador e teoría de máquinas.

O proxecto será desenvolvido nunha planta industrial na Coruña, estando en todo momento monitorizado por enxeñeiros de distintos departamentos da planta, en colaboración coa Universidade dá Coruña.


Duración estimada do proxecto: 6 meses.


As persoas interesadas poden enviar o curriculum antes do venres día 08 de maio á dirección almudena@udc.es poñendo no asunto "Beca Trabajo Fin de Grado/Máster".

Almudena Filgueira Vizoso