Oferta de prácticas en empresa GEFICO

OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS / BOLSA DE TRABALLO


Búscase exalumno/a ou alumno/á punto de finalizar algunha das titulacións que se imparten na EPS para unha bolsa de traballo no departamento técnico da empresa GEFICO.


As persoas interesadas poden enviar o curriculum antes do venres día 30 de abril á dirección almudena@udc.es poñendo no asunto "Bolsa GEFICO".

 

Almudena Filgueira Vizoso