Oferta de prácticas externas en Seaquarz

OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS

Búscase alumno/a con coñecementos de electrónica e autómatas para realizar prácticas na empresa Seaquarz.

As personas interesadas poden enviar o curriculum antes do venres día 27 de marzo á dirección almudena@udc.es indicando no asunto “Beca Seaquarz”.

 


Almudena Filgueira Vizoso