Oferta de prácticas no Laboratorio de Plásticos (CIT)

OFERTA PRÁCTICAS EXTERNAS


Búscase alumno/a para realizar prácticas no Laboratorio de Plásticos‐ Centro de Investigacións Tecnolóxicas.
As persoas interesadas poden enviar o curriculum antes do venres día 06 de marzo á dirección almudena@udc.es poniendo no asunto “Beca CIT”.
 

Asdo.: Almudena Filgueira Vizoso