Oferta de prazas para prácticas curriculares na Universidade da Coruña