A titulación de Enxeñeiro Naval e Oceánico avaliouse na convocatoria da ACSUG 2003-2004.

Os membros do Comité de Autoavaliación elixidos o día 23 de outubro do 2003 foron:

 • D. Fernando Junco Ocampo (Sudirector).
 • D. Ramón Yáñez Brage (Subdirector).
 • D. Luis Carral (Profesor).
 • D. Alberto Ramil Rego (Profesor).
 • D. Enrique Molinelli (Alumno).
 • D. Vicente Díaz Casas (Alumno).
 • Dona María Pérez Ameneiro (Alumna).
 • Dona Alicia Martínez Sanjurjo (PAS).
 • D. Enrique Casanova (Director do Dpto. de Enxeñaría Naval e Oceánica).
 • D. Francisco Gómez (Profesor do Dpto. de Enxeñaría Naval e Oceánica).

Os membros do Comité de Avaliación Externa foron:

 • D. José Fernando Núñez Basáñez (Universidade Politécnica de Madrid, Coordinador).
 • D .Emilio Eguía López (Universidade de Cantabria, Vocal académico).
 • Da. Ana Muñoz Gonzalo (Universidade Politécnica de Valencia, Vocal Técnico).
 • Ángel Recamán Rivas (IZAR-FENE, Vocal Profesional).

Os documentos elaborados no proceso de avaliación reúnense en:
Informe final