A titulación de Enxeñeiro Industrial avaliouse na terceira convocatoria (1999-2000) do PNECU.

Os membros do Comité de Autoavaliación elixidos o 14 de outubro do 1999 son:

 • D. Eugenio Muñoz Camacho (Director EPS).
 • D. Ángel Varela Lafuente (Sudirector EPS).
 • D. Ramón Yánez Brage (Profesor).
 • Dona Gema Deus Vázquez (Profesora).
 • D. Emilio García Juantey (Alumno).
 • Dona Rocío Ruano Melón (Alumna).
 • Dona Ana María Fernández Rey (PAS).

Os membros do Comité de Avaliación externa foron:

 • D. Antonio Aguado de Cea (Universitat Politécnica de Catalunya. Presidente).
 • D. José Luis Salazar Salazar (Universidade do País Vasco).
 • Dona Esther Alonso (Universidad Autónoma de Madrid. Experta en Avaliación).
 • D. Miguel Álamo Redondo (FASA RENAULT).

Os documentos elaborados no proceso de avaliación foron:
Informe de autoavaliación
Informe de avaliación externa
Propostas de mellora