Avaliación / Calidade

Resultados da avaliación das titulacións

Sistema de Garantía de Calidade

O Subdirector Responsable de Calidade da EPS é D. José Angel Fraguela Formoso.

Documentos (revisados en junio de 2012):
Enlace ao Sistema de Garantía Interna de Calidade da UDC:

http://www.udc.es/utc/estrutura_udc/centros/e_politecnica_superior.html

Enlace a páxina coa información pública do sistema de Seguemento das titulacions:

http://sgic.udc.es/seguemento.php