Edificio principal da EPS

A información actualizada do Plano de Autoprotección do edificio principal da EPS encóntrase na web do Servizo de Prevención de Riscos Laborais no seguinte enlace:

http://www.udc.es/prl/plans_autoproteccion/73_EPS/