Plan de Autoprotección

edificios que forman parte da Escola Politécnica Superior

A Escola Politécnica Superior ocupa dous edificios no campus de Ferrol no barrio de Esteiro.

Cada edificio ten definidos os seus equipos de intervención e actuación en caso de emerxencia.

O plan de autoprotección do edificio principal da EPS xa foi aprobado mentres que o do Edificio de Talleres tecnolóxicos aínda non se rematou.