Saúdo do Director

Alberto Ramil

Ola e benvidos ao sitio web da Escola Politécnica Superior de Ferrol. Nestas páxinas encontrarás a información máis relevante sobre o centro que esperamos sexa de utilidade para alumnos, profesores e resto do persoal do centro así como de todas as persoas que a vistan, é especial dos futuros alumnos. Agradecemos a todos o interese en achegarse ao noso centro e aceptaremos de bo grao todas as suxestións que queirades facernos para mellorar o funcionamento do centro.
O director da EPS
Alberto Ramil Rego
director.eps@udc.es