Equipo directivo

O actual equipo directivo da Escola Politécnica Superior está composto por:

Director:
D. Alberto Ramil Rego

Secretario y Coordinador de Relaciones internacionales:
D. Vicente Díaz Casás

Subdirectora de asuntos económicos e infraestruturas:
Da. Almudena Filgueira Vizoso

Subdirectora de ordenación académica:
Da. Carolina Camba Fabal

Subdirector responsable de calidade:
D. José Ángel Fraguela Formoso