Delegación de Alumnos de la EPS

A Delegación de Alumnos da Escola Politécnica Superior da UDC (D.A.E.P.S.) está formada pola agrupación dos delegados de curso e os representantes do alumnado nos diferentes organismos (xunta de escola, comisións da xunta de escola, consellos de departamento...)

Enlace á web propia (http://delegacion.epsferrol.es)