Comisión de informática e medios audiovisuais

Presidente:
Alberto Ramil Rego

Profesorado permanente:
José Antonio Becerra Permuy
Jesús Cardenal Carro
Daniel Dopico Dopico

Resto PDI:
Carolina Camba Fabal

Alumnado:
Alejandro Verde Yáñez
Diego Rodríguez Gosende

PAS:
Ana Mª Teixeira Amorín