Comisión de asuntos económicos e extensión universitaria

Presidenta:
Almudena Filgueira Vizoso

Profesorado:
Vicente Díaz Casás
José Luis Mier Buenhombre

Alumnas/os:
Mario Castro Porta

PAS:
Francisco Javier Montero Santos