Recoñecemento de créditos de libre elección

Instrucións para os organizadores de cursos, seminarios ou actividades académicas

Incorporación ao expediente do alumnado