5º Curso

Código Denominación Carácter Cuadrimestre
630G01041 Proxectos 9 Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01042 Urbanística 5 Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01043 Cimentacións Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01047 Arquitectura Industrializada Optativo 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01048 Organización de Obras Optativo 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01050 Proxectos de Estruturas Optativo 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01051 RepresentacIón Avanzada en Arquitectura Optativo 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01054 Proxecto de Instalacións Optativo 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01057 Ordenación do Territorio Optativo 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01044 Proxectos 10 Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01045 Construción 7 Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01046 Arquitectura Legal Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01049 Estruturas Singulares Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01052 Xeometrías Complexas en Arquitectura Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01053 Comunicación GráfIca en Arquitectura Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01055 Teoría da Composición e Patrimonio Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01056 Paisaxe e Hábitat Sostible Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01058 Métodos de Planeamento Optativo 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01059 Traballo Fin de Grao Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007