2º Curso

Código Denominación Carácter Cuadrimestre
630G01011 Proxectos 3 Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01012 Análise Arquitectónica 1 Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01013 Física 2 Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01014 Xeometría da Forma Arquitectónica Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01015 Historia da Arte Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01016 Proxectos 4 Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01017 Análise Arquitectónica 2 Formación básica 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01018 Urbanística 1 Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01019 Estruturas 1 Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
630G01020 Construción 2 Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007