Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

Estrutura

Descargar pdf

Condicións

Descargar pdf

Saídas

Web do mestrado

Datos de contacto do coordinador/a do programa

Descargar arquivo pdf

Presentación

O Master proporciona unha formación académica que permite una especialización, tras obtener a correspondiente titulación de acceso da rama de ciencias experimentáis o das ciencias da saúde.
No ámbito científico os alumnos que cursen este Master estarán capacitados para traballar en laboratorios de investigación de orientación celular, molecular ou xenética. Poderán tamén proseguir a formación investigadora e realizar unha tese de doutoramento.
No ámbito profesional preténdese a formación de especialistas que poidan optar con vantaxe a postos de traballo nos distintos sectores I+D+i: clínicos e bio- industriais, e tamen no ensino superior e na administración pública.
O Master pode servir ademáis á formación continuada de profesionais en activo, tanto dos distintos sectores industriáis como do ensino e da administración pública.
O Master pode cursarse en modalidade presencial ou semipresencial.
Información: http://ciencias.udc.é/estudo

Perfil recomendado

Licenciados de Ciencias experimentáis: Bioloxía, Farmacia, Biotecnoloxía, Medicina, Química, Bioquímica, etc.

Graduados en Grados de ciencias experimentáis: Bioloxía, Farmacia, Biotecnoloxía, Medicina, Química, Bioquímica, etc.

Profesionais sanitarios e de áreas de I+D

Formación continuada de técnicos e tecnólogos de I+D +i de empresas

Formación continuada de Profesores de Bachillerato

Saídas profesionais

Postgraduados especializados das áreas de Bioquímica e Bioloxía Molecular, Bioloxía Celular, Microbioloxía, Fisioloxía Vexetal e Xenética.

Persoal cualificado para o desenvolvemento de actividades I+D+i.

Acceso o doutoramento.

Inserción laboral

As prácticas en empresas e a realización de traballo experimental incrementan as opcións do Titulado para a sua inserción laboral.

Requisitos de acceso

Nos perfís de acceso para este *Master inclúense todas as titulacions universitarias da rama de Ciencias Experimentais ou Ciencias da Saúde (*Licenciaturas e Grados de 240 *ECTS) que poden proporcionar formación previa suficiente.

Caraterísticas

Tipo: Mestrado Universitario

Contacto

Coordinadores :

  • María Esperanza Cerdán Villanueva