2º Curso

Código Denominación Carácter Cuadrimestre
652G04011 Inclusión Educativa e Adaptación do Currículo Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04012 Alteracións de Base Evolutiva Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04013 Alteracións de Base Conxénita Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04014 Alteracións de Base Condutual Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04015 Patoloxía da Audición, Voz e Deglutición Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04016 Neuropsicoloxía Formación básica 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04017 Avaliación das Alteracións de Base Evolutiva Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04018 Audioloxía Clínica Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04019 Avaliación das Alteracións de Base Condutual Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04020 Rehabilitación das Deficiencias Auditivas Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007