1º Curso

Código Denominación Carácter Cuadrimestre
652G04001 Anatomía dos Órganos da Audición e a Linguaxe Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04002 Procesos Psicolóxicos Básicos Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04003 Psicolingüística Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04004 Lingüística Formación básica 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04005 Fundamentos de Intervención Logopédica Obrigatorio 1º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04006 Fisioloxía dos Órganos da Audición e a Linguaxe Formación básica 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04007 Psicoloxía do Desenvolvemento da Linguaxe Formación básica 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04008 Bases Didácticas da Intervención Logopédica Formación básica 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04009 Metodoloxía da Investigación Formación básica 2º Cuadrimestre RD1393/2007
652G04010 Fundamentos de Avaliación e Diagnóstico Obrigatorio 2º Cuadrimestre RD1393/2007