Liñas de investigación

Desenvolvemento da linguaxe: Adquisición e trastornos

Desenvolvemento psicosocial e rendemento academico na adultez emerxente

Dificultades de aprendizaxe e necesidades educativas específicas

Investigación psicolóxica en envellecemento e demencias

Investigación sobre a aprendizaxe académica e as súas dificultades en contextos educativos

Psicoloxía da Saúde

Caraterísticas

Data no BOE: 01/01/2014

Tipo: Doutoramento RD 99/2011

Interuniversitario

Data do Consello: 01/01/2014

Data do DOG: 01/01/2014

Outras universidades participantes

Contacto

Coordinadores :

  • Susana Rodríguez Martínez