Practicum II

Departamentos

Caraterísticas

 • Carácter: Obrigatorio
 • Réxime da convocatoria: 2º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

 • 20.0 ECTS

Profesorado

 • Bueno Palomino, Ana María
 • Cortés Cortés, Joselyn Francis
 • García Real, Teresa Juana
 • González Fernández, María Ángeles
 • Laffon Lage, Blanca
 • Lodeiro Fernández, Leire
 • Pásaro Méndez, Eduardo José
 • Redondo Díaz, María Milagros
 • Ríos de Deus, María Paula
 • Rodríguez Machado, Eduardo Rafael
 • Vieiro Iglesias, María Pilar
 • Vilariño Vilariño, María Isabel
(*) Profesorado responsable