Sociolingüística

Departamentos

  • Letras - Filoloxías galega e portuguesa

Caraterísticas

  • Carácter: Optativo
  • Réxime da convocatoria: 1º Cuadrimestre RD1393/2007

Guía docente

Guía docente da materia

Créditos

  • 4.5 ECTS

Profesorado

  • Lourido Hermida, Isaac *
(*) Profesorado responsable